Aktualitātes

posted in: Uncategorized | 0

Dārgie esošie un topošie klienti,

BIMEX SIA – vienīgais uzņēmums Baltijas valstīs, kas specializējas ugunsdrošu aizdaru jautājumos – nāk klajā ar lieliskiem jaunumiem!

Ņemot vērā Jūsu interesi un veiksmīgo produktu portfolio ieviešanu tirgū, sadarbībā ar ražotājiem BIMEX nekavējoties samazina pārdošanas cenas vidēji par 20%!!!

Ar šo iespēju BIMEX kļūst par vēl konkurētspējīgāku vai pat konkurētspējīgāko uzņēmumu Blatijas valstīs ugunsdrošu aizdaru risinājumos. Tāpēc pieņēmām lēmumu, ka visi mūsu mājas lapas apmeklētāji var iepazīties ar produktiem un to cenām arī bez iepriekšējas reģistrēšanās.

Uz veiksmīgu sadarbību,

BIMEX SIA

Uguns apturēšana un ugunsdrošas aizdares

posted in: Uncategorized | 0

Tehnisko specifikāciju izstrādājiem un arhitektiem rūpīgi jāseko līdzi un jāplāno ēka tā, lai tā sastāvētu no vairākiem nodalījumiem, t.s. ugunsdrošiem nodalījumiem, kas cits no cita var tikt norobežots, tādējādi apturot uguns izplatību.  Ugunsdrošības stratēģijas galvenais mērķis ir ierobežot uguni tās izcelsmes vietā. Nodalījumos, kurus atdala ugunsdrošas būvkonstrukcijas būtiski ir ievērot pasākumus, lai saglabātu konstrukcijas ugunsdrošību un integritāti  gadījumos, kad to šķērso, piemēram:
• Multi-pakalpojumu atvērumi, caur sienām un grīdām;
• Tukšas pakalpojumu atveres cauri sienām un grīdām;
• Degošas caurules (plastmasas);
• Celtniecības deformācijas šuves;
• u.c.

Visos augstāk minētajos gadījumos ir jāizmanto atbilstošs ugunsdrošas aizdares risinājums, kas attiecīgi ir īpaši testēts un apstiprināts, stingri ievērojot ražotāja norādījumus.

 

Ugunsdrošības risku novērtējums soli pa solim

| 0

I. Apzināt ugunsgrēka risku

Identificēt:

 • aizdegšanās avotus
 • degvielu avotus
 • skābekļa avotus

 

II. Apzināt riskam pakļautos cilvēkus

Identificēt:

 • Cilvēkus ēkā un tās tuvākajā apkārtnē
 • Tiešam riskam pakļautos cilvēkus

 

III. Novērtēt, likvidēt, ierobežot un pasargāt no iespējamā riska

Novērtēt ugunsgrēka izcelšanās risku.

Novērtēt cilvēku darudus ugunsgrēka gadījumā.

Likvidēt vai maksimāli ierobežot ugunsgrēka riskus.

Likvidēt vai makismāli ierobežot cilvēku apdraudējumu.

 

Tas ietver:

 • Atklāšana un brīdinājuma un trauksmes izziņošanas sistēmas;
 • Ugundzēšanas līdzekļi;
 • Evakuācijas ceļi;
 • Apgaismojums;
 • Zīmes un paziņojumi;
 • Regulāra pārbaude un uzturēšana.

 

IV. Pierakstīt, plānot, informēt, dot instrukcijas un apmācīt

 

Perakstīt nozīmīgākos secinājumus un piefiksēt darbības.

Sagatavot operatīvās rīcības plānu.

Informēt un dot instrukcijas attiecīgajiem cilvēkiem, sadarboties un koordinēt citus.

Nodrošināt regulāras apmācības.

 

V. Pārskatīt

Ugunsdrošības risku novērtējums regulāri jāpārskata.

Jāizdara nepieciešamās korekcijas.

Būvizstrādājumu un ēku ugunspretestība saskaņā ar DIN EN 13501 un DIN 4102

| 0

Lai arī klasifikācija saskaņā ar Eiropas normām par “Būvizstrādājumu un būvelementu ugunsizturības klasifikāciju” nav tieši piemērojama nacionālajiem apzīmējumiem, Latvijas būvnormatīvos ir sastopami tādi termini kā degtnespējīgs, grūti degtspējīgs un degstpējīgs.

Eiropas standartos un nacionālajos būvnormatīvos izmantoto apzīmējumu salīdzinājums ugunsreakciju klasēm redzams zemāk tabulā.

 

Latvijas būvuzraudzības
apzīmējums
Apzīmējums atbilstoši
DIN EN 13501
Apzīmējums atbilstoši
DIN 4102
Degtnespējīgs A1 A1
Grūti degtspējīgs A2 – s1 d0 A2
Grūti degtspējīgs B, C – s1 d0
A2, B, C – s2 d0
A2, B, C – s3 d0
A2, B, C – s1 d1
A2, B, C – s1 d2
A2, B, C – s3 d2
B1
Normāli degtspējīgs D – s1 d0
D – s2 d0
D – s3 d0
D – s1 d2
D – s2 d2
D – s3 d2
E
E – d2
B2
Degtspējīgs F B3

 

Papildus apzīmējumi būvmateriālu klasifikācijai pēc DIN EN 13501:
s – dūmu rašanās un attīstība
d – degošu atlikumu/pilienu rašanās

Jauna inovatīvu ugunsaizsardzības putu sistēma

posted in: Uncategorized | 0

ZZ_buklets

ZZ ugunsdrošības putas 2K NE (ZZ Fire protection foam 2K NE) papildus to izcilajām tehniskajām ugunsdrošības īpašībām, tās ļoti viegli pakļaujas apstrādei. Tās var izmantot kombinētiem noblīvējumiem (EI90), kā arī atsevišķu kabeļu (EI90/EI120) noblīvēšanai ugunsdrošu būvkonstrukciju atvērumos.
Optimālais laiks no reakcijas sākuma līdz sacietēšana nodrošina lietotājam gan pietiekami garus pārtraukumus, gan ātru darba gaitu.
Pateicoties augstajai viskozitātei, lietotājam nav jāuztraucas par to, ka putas pārplūst pāri atvēruma malām. Pēc sacietēšanas, elastīgā blīvējuma struktūra atļauj vieglu un ērtu apstrādi.

Viegla apstrāde
Visi ZAPP ZIMMERMANN produkti pēc sacietēšanas pastāvīgi saglabā to elastīgo struktūru, kas ļauj daudzkārtēju pārveidošanu, ievērojami veicinot sistēmas rentabilitāti. Tās var griezt ar nazi, izlīdzināt ar birsti un krāsot.

Viena produkta risinājums
ZZ ugunsdrošības putas 2K NE ir ugunsdroša sistēma, kurai nav nepieciešami citi materiāli vai papildu darbs, lai izveidotu pastāvīgu un drošu blīvējumu, sasniedzot EI90 ugunsdrošības klasi.

Ātrs un tīrs darbs
Lietojot jauno bezvadu DynamicMax 380 ml kārtridžu pistoli var ātri un ērti strādāt ar vairākām kārtridžām pēc kārtas. Lente ir īpaši piemērota, lai ierobežotu putu izplešanos pār atvēruma malām un lieliski noder darbā ar ZZ uguns drošības putām 2K NE (divu komponentu spraugu aizpildīšanas putas). Augstās kvalitātes līmlenti var noraut ar roku, tā sastāv no PP (Polipropilēns) ar ūdensnecaurlaidīga auduma pārklājumu.

Raksts portālā building.lv

posted in: Uncategorized | 0

Mūsu raksts “Pasīvā ugunsdrošība – Inovatīvas ugunsdrošības sistēmas un risinājumi” plaši atpazīstamajā portālā building.lv ir izraisījis lielu interesi daudziem lasītājiem. Iespējams Jūs ikdienas steigā esat to palaiduši garām, tāpēc nolēmām to nopublicēt arī BIMEX vietnē.

Pasīvā ugunsdrošība – Inovatīvas ugunsdrošības sistēmas un risinājumi

Mēs visi zinām uguns nelaimju izcelšanās iemeslus, taču pat ievērojot dažādus drošības un uzmanības pasākumus nevaram būt pasargāti no dažādu apstākļu nejaušas sakritības. Uguns ir nežēlīgs un nešķiro to, kas gadās tam ceļā, liesmās aprijot un iznīcinot pilnībā visu. Ir vērts  atskatīties pagātnē uz ugunsnelaimēm, kur pienācīgi uzstādītas būvtehnisko konstrukciju ugunsdrošības sistēmas būtu aiztaupījušas ne tikai materiālos zaudējumus, bet arī laiku un emocionālos pārdzīvojumus, traģiskākajos gadījumos – arī dzīvības. Nav jāmeklē tālā pagātnē, pērn vien ir notikušas vairākas labi zināmas un vērienīgas ugunsnelaimes, kuru sekas varēja būt citādas.

Par nožēlu, pieredze rāda, ka cilvēki nereti paļaujas uz veiksmi, pilnībā ignorējot drošības pasākumus, vai izvēlas neatbilstošus risinājumus savas neziņas vai ekonomiskā faktora ietekmē. Šīs bezatbildības sekas var maksāt pārāk daudz. Tāpēc aicinām aizdomāties un vērst savu uzmanību uz būtiskiem jautājumiem, kas attiecas uz mūsu pašu un apkārtējo drošību. Pareizi izvēlētas, uzstādītas un uzturētas pasīvās ugunsdrošības sistēmas var glābt dzīvības un materiālās vērtības.

Kur sākas aizsardzība?

Visas sabiedriskās ēkas, šodien arī liela daļa privātmājas, kā arī privātie dzīvokļi, saskaņā ar būvnormatīviem ir un tiek aprīkoti ar autonomiem ugunsdzēsības detektoriem. Taču šo ierīču mērķis nav dzēst uguni, bet gan brīdināt par esošajām briesmām. Pasīvā ugunsdrošība, pretēji iepriekšminētajiem detektoriem, visbiežāk ir pat neredzama, taču atbilstoši risinājumi spēj lokalizēt uguni, novēršot liesmu, karstuma un gāzu tālāku izplatību, tādējādi glābjot dzīvības.

Visbiežāk praksē netiek ievērotas ugunsdrošības prasībās, kad runa ir par ugunsdrošu konstrukciju šķēršojošām komunikācijām. Katra savienojuma vieta, inženierkomunikāciju šķērsojuma aile ir ar īpaši paaugstinātu bīstamību. Pirmie nosacījumi ir veidot iespējami mazāk un mazākus atvērumus ugunsdrošu nodalījumu konstrukcijās cauruļu un kabeļu šķērsošanai, savukārt neaizpildītā atvēruma daļa ir jānoblīvē ar ugunsdrošu risinājumu ar atbilstošu ugunsizturības klasi, tā lai jebkāda iespējamā nobīde/kustība nesamazinātu pašas konstrukcijas ugunsdrošību.

Būvtehniskā ugunsaizsardzība – pareizā izvēle.

Prieks redzēt, ka nebaidāmies atzīt pieredzes trūkumu un veidojam starptautiskas sadarbības, lai pamazām īstenotu preventīvos ugunsdrošības pasākumus, piemēram minot, projektu “Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās”.

BIMEX SIA specializējas pasīvajā  jeb iebūvētajā (Built-in) ugunsaizsardzībā un ciešā sadarbībā ar citviet Eiropā jau atzītiem ražotājiem – Zapp-Zimmermann, Flamro, Air Fire Tech, Armacell – strādā pie tā, lai atbilstošs risinājums būtu jebkuras sarežģītības situācijā. BIMEX piedāvātie produkti ir sertificēti atbilstoši Eiropas standartiem – Eiropas tehniskā novērtējuma ETA un/vai Vācijas Būvtehnikas institūta DiBt vadlīnijām, un tiem ir arī CE marķējums.

Pasīvā ugunsdrošība ir nozīmīgs būves pamats, jebkurā celtniecības objektā jābūt skaidri definētām prasībām attiecībā pret uguns izturības robežu, dūmu norobežošanas veidiem un jāparedz nākotnē iespējamās izmaiņas. Īpaši svarīgi ir sekot līdzi būvniecības procesiem un skaidri noteikt atbildību, jo pēc uzstādīšanas pasīvās ugunsdrošības sistēmas visbiežāk nav redzamas un nav iespējams pārliecināties par visu svarīgo elementu esamību.  Kopā ar partneriem BIMEX piedāvā inovatīvus un kvalitatīvus risinājumus ar ugunsizturības klasi līdz pat EI180, lai ugunsdrošās konstrukcijas saglabātu savas īpašības arī pēc tam, kad caur tām izvilktas visas inženiertehniskās sistēmas. BIMEX produktu klāstā ir sekojoši produkti: atsevišķu kabeļu, kabeļu kūļu, degošu un nedegošu cauruļu, kā arī to kombināciju ugunsdrošie noblīvējošie materiāli, ugunsizturīgi pārklājumi, ugunsdrošas revīzijas lūkas, ugunsizturīgi šuvju spraugu aizpildījumi u.c.

Grams profilakses ir labāk nekā kilograms zaudējumu.

Nav viens konkrēts risinājums, kas der visos gadījumos, tāpēc individuāli ir jāizvērtē katra projekta īpatnības un vajadzības, lai noteiktu piemērotāko risinājumu, kas atbilst ražotāja ieteikumiem un testēšanas rezultātiem. Liela problēma ir tā, ka, pat pie pienācīgas plānošanas, taupības nolūkos noslēgumā tiek veiktas korekcijas, lai samazinātu vai izvairītos no papildu izmaksām, bet ļaunākajā gadījumā preventīvie ugunsaizsardzības pasākumi vispār tiek ignorēti.

BIMEX SIA atgādina, ka kvalitatīvas, pienācīgi plānotas un atbilstoši ierīkotas, kontrolētas un uzturētas Pasīvās ugunsdrošības sistēmas sniedz zināmus ieguvumus:

 

 • Pasargā cilvēku – apmeklētāju, darbinieku, ugunsdzēsēju – dzīvības;
 • Aizsargā materiālos ieguldījumus;
 • Var nodrošināt biznesa darbības nepārtrauktību;
 • Samazina/izslēdz neplānotas darbības un izdevumus;
 • Iespējams sekot noliktajiem attīstības plāniem;
 • Uzņēmuma/uzņēmējdarbības riski ir samazināti un kontrolēti;
 • Tiek ievēroti visi normatīvi ugunsdrošības jomā;
 • Ļauj uzskatāmi pierādīt atbilstību vai konstatēt neatbilstības, ja tādas radušās;
 • U.c.

Mūsu speciālisti vienmēr ir gatavi palīdzēt ar padomu un nepieciešamajām norādēm attiecībā uz mūsu produktiem, lai atrastu atbilstošākos pasīvās ugunsdrošības risinājumus Jūsu projektos.

Tas nevar būt vienkāršāk – System Armaflex Protect!

posted in: Uncategorized | 0

Pipe_types_LV

Mēs ar prieku varam informēt, ka kopš 2014. gada jūnija, esam ekskluzīvais partneris Baltijas valstīs arī ugunsdrošiem elastīgās izolācijas materiāliem no Armacell.

Jau pārbaudītu Armaflex izolācijas īpašību kombinācija ar intumescējošu, ugunsdrošu elementu ir rezultējusies jaunā produktā – Armaflex Protect. Divi vienā – ugunsdrošība un izolācija – ugunsizturīgu sienu un griestu šķēršojošu atsevišķu cauruļu instalāciju noblīvēšana ar System Armaflex Protect (EI30 līdz EI120).

Piemērots risinājums karstā/aukstā ūdens, apkures un dzesēšanas sistēmām:

  • nedegošām caurulēm līdz 326 mm diametram;
  • degošām caurulēm līdz 75 mm diametram.

Efektīvs veids kā samazināt enerģijas zudumu, kondensāta un no tā izrietošos korozijas un pelējuma veidošanās riskus.

Vairāk informācijas un Armaflex Protect pieejamos veidus atradīsiet šeit.

 

 

Plānojiet un veiciet aprēķinus!

posted in: Uncategorized | 0
ZZ_calc_form

Ja vēl neesiet reģistrējies BIMEX sistēmā, šis ir īstais brīdis kļūt par tās lietotāju un izmantot reģistrēto lietotāju priekšrocības!

Vēlamies Jūs iepazīstināt ar vienu no tām – APRĒĶINU FORMAS* – ar kuru palīdzību varēsiet savlaicīgi plānot nepieciešamos materiālu apjomus Jūsu projektos.

*Šobrīd aprēķinu formas tikai Zapp-Zimmermann produktiem.

 

 

Mēs strādajam ar labākajiem

posted in: Bez kategorijas | 0

BIMEX ir ekskluzīvais pārstāvis Baltijas valstīs tādiem Eiropā vadošajiem uzņēmumiem kā Zapp-Zimmermann un Flamro, kuri specializējas ugunsdrošo blīvējošo materiālu un sistēmu ražošanā jau vairāk nekā 35 gadus. Mūsu piegādātāji ražo un attīsta dažāda veida noblīvējošos materiālus, kas karstuma ietekmē izplešas, nodrošinot nepieciešamo ugunsreakcijas klasi ugunsdrošu būvkonstrukciju šķērsojuma vietu spraugās.

Visi BIMEX piedāvāties produkti ir sertificēti atbilstoši Eiropas standartiem – Eiropas tehniskā novērtējuma ETA un/vai Vācijas Būvtehnikas institūta DiBt vadlīnijām, lai Jūs vienmēr varētu izpildīt Būvniecības likuma un citu tiesību aktu, kā arī Ugunsdrošības un glābšanas dienesta prasības, bez šaubām un kavēšanās, pildot savus pienākumus.